Walk #2

מאחורי הקלעים של הגלריה האוניברסיטאית לאמנות, אוניברסיטת ת”א

ד״ר ספי הנדלר, מנהל הגלריה האוניברסיטאית

Walk #2

מאחורי הקלעים של הגלריה האוניברסיטאית לאמנות, אוניברסיטת ת”א

ד״ר ספי הנדלר, מנהל הגלריה האוניברסיטאית

יום שישי, 24 באפריל, 11:30-10:00

הגלריה האוניברסיטאית, אוניברסיטת תל אביב

על הקשר בין זירת האמנות והאקדמיה והדיאלוג ביניהם.
מפגש בפורמט Talk& Walk בהובלת ד״ר ספי הנדלר, מנהל הגלריה האוניברסיטאית.

הגלריה האוניברסיטאית הוקמה בסוף שנות השמונים על ידי מוטי עומר ומנוהלת על ידי המחלקה לתולדות האמנות באוניברסיטת תל אביב ברשותו של ד״ר ספי הנדלר. בשנת 2015, עלתה הגלריה לכותרות לאחר שאספן האמנות ואיש העסקים יגאל אהובי שכר חלק מן הגלריה לתצוגה מתחלפת של אוסף האמנות הנרחב שלו. פרטים נוספים ישלחו לנרשמי הסדרה