Walk #1

מאחורי הקלעים של מוזיאון תל אביב

מודל עירוני עם מוניטין בינלאומי

Walk #1

מאחורי הקלעים של מוזיאון תל אביב

מודל עירוני עם מוניטין בינלאומי

27 במרץ או 3 לאפריל, 11:30-10:00

מוזאון תל אביב לאמנות

Highlights: אחד התפקידים הבסיסיים של מוזיאון הוא לשמר את אוצרות התרבות שהופקדו בידיו ולכן נפתח בביקור במחסני המוזיאון החדשים והחדשניים ביותר בישראל, בהנחייתו של רפאל רדובן, מנהל אגף שירותי אוצרים. הצצה ייחודית למעמקי אוספיי המוזיאון (כ-2/3 מהאוספים חבויים במחסנים ורק 1/3 מהאוסף בתצוגה). ניחשף לתנאיי השימור, האחסון ולשאלות מרתקות בשיח אודות היצירות “הסמויות” מעין הציבור.

ניכנס “לראשם” של מקבלי ההחלטות בפרוייקט חידוש כניסת המוזיאון שהסתיים לאחרונה.  נסיים בחשיפה מאחורי תצוגה מחודשת של ארבעה אוספים פרטיים.

מסע לאורך שלושה מפלסים, שלושה שלבים בהתייחסות לפעילות של המוזיאון והיחס ביניהם.

The Walks במוזיאון תל אביב לאמנות יתקיימו בשני מועדים. יש לבחור אחד מבין שני המועדים. מספר המקומות בכל קבוצה מוגבל. מהרו לתפוס מקום.