WalkTalk – שילוב ייחודי בין פלטפורמת תוכן לבין קהילה המבוססת על רשת – חברתית תרבותית ייחודית הקושרת ידע-סגנון-חיים עם החברים בה ואת החברים בה לחברים אחרים.
תפיסה.

בדומה לרשת חברתית המתמקדת בשיח התרבותי, בליבה של WalkTalk לא רק פיתוח מקורי של פלטפורמות תוכן וידע, אלא דיאלוג פעיל המאפשר לכל המשתתפים להגיב ולקחת חלק – הקהל הרחב ובעלי עניין לבין מומחים, מובילי דעה ומכתיבי סדר יום.

בשונה מרשתות חברתיות וירטואליות, Walk Talk היא פיזית, מוחשית ודיאלוגית. היא מתבססת על קולקציה של חוויות מוחשיות בתחומי האמנות, העיצוב והתרבות. כפי שנרמז משמה, כל אחת מהחוויות שמציע Walk Talk היא חוויה הדומה לשיטוט בעיר או לסיור פיזי באתרי אמנות – במילים אחרים, חוויה המאפשרת לספוג את התרבות באמצעות החושים, הגוף ותודעה; חוויה המאפשרת לתקשר, לבחון ולהתקרב; חוויה המאפשרת דיאלוג שאינו מתווך.

סדר יום:
הגישה של WalkTalk היא גישה אחרת. הדגש הניתן בה הוא על מפגשים ישירים בין החברים בקהילה ובין צירים רבי השפעה בתעשיית האמנות ועיצוב – סדרות תוכן דיאלוגיות בנושאי מפתח עם אנשי מפתח בתעשיית העיצוב, האופנה והאמנות; סיורי פרימיום בישראל ובחו”ל המאפשרים גישה בלעדית אל ליבה הפועם והנסתר של התעשייה; מפגשי סטודיו סלקטיביים עם יוצרים בעלי השקפת עולם רדיקלית.
בגלל אופיו הרב-מימדי, המסע והדיאלוג שמציע Walk Talk מתחיל בנקודה אחת אך לעולם אינו נגמר. הוא מתחיל בנקודת מפגש מפרה, וממשיך בהצעה לסדר יום מאתגר ומפעיל שהשיח המתאפשר בו ממשיך להדהד בין המשתתפים כמו סטטוס ויראלי שכל אחד מוסיף עליו.

קהילה וגישה:
ב-WalkTalk לא צופים מהצד; חברות בקהילת WalkTalk מאפשרת לחברים להשתתף בקולקציית החוויות ולקיים אינטראקציה מעמיקה גם בין הפרט לבין המרחב וגם אחד עם השני. בכך היא מספקת אין ספור הזדמנויות לחדור אל המעגלים השמורים ביותר של התעשייה, לחוות אותם ולהיות חלק מהם.