אדריכלות מודרנית, אופנה והאישה החדשה

מרצה: ד״ר סיגל דוידי

מפגש חמישי:

אדריכלות מודרנית, אופנה והאישה החדשה

25/03, 19:30

The Diaghilev, LIVE ART Boutique Hotel , מזא"ה 56, תל אביב

בתחילת המאה העשרים אדריכלים מודרניים התייחסו בביטול למהות המסחרית והחולפת של האופנה, וקישרו אותה עם שטחיות הקישוט. הם ראו באופנה, בעיקר באופנת הנשים, קלות דעת, חוסר פונקציונליות ובזבזנות – אנטיתזה לרציונליות ולפשטות. אופנה – בעיקר אופנת הגברים – הייתה בעיניהם סמל לפונקציונליזם, לנצחיות, ולבינלאומיות שהאדריכלים ביקשו בעיצובים שלהם עצמם.

בהרצאה נתוודע לדיון על אופנה שעוררו אדריכלים מודרניים, כמו אדולף לוס, אוטו וגנר ולה קורבוזיה, במחצית הראשונה של המאה העשרים. נבחן את הזיקה בין עלייתה של האדריכלות המודרנית לבין דמותה ולבושה של “האישה החדשה” המודרנית, כינוי שניתן לנשים צעירות שביטאו את עצמאותן בהופעתן החיצונית ובהתנהגותן החברתית.

Charlotte Perriand, standing shirtless and triumphant overlooking the Swiss Alps, 1935

Katherine Hepburn wearing the trousers

לה קורבוזיה, שכונת ויסנהוף 1

לה קורבוזיה, שכונת ויסנהוף 1

Charlotte Perriand, Chaise-longue

The art of dressing Le Smoking suit, 1967. Photograph Reg Lancaster Getty Images