WALKTALKERS

לאורך השנים הצליחה פלטפורמת ווקטוק לבנות קהילה נאמנה, פעילה ומשפיעה: הווקטוקרס הם אנשים סקרנים שרוצים להיחשף לעניינים הבוערים בזירת התרבות, האמנות והעיצוב, לחוויות יוצאות דופן שירגשו אותם ושיספקו להם השראה, יעוררו את הסקרנות שלהם וילמדו אותם על הדבר הבא. 

זוהי קהילת יוקרה אקטיבית, ביקורתית, חושבת ומשפיעה, קהילה איכותית שמחפשת Engagement רשת חברתית שמקדמת אינטרסים תרבותיים, מקצועיים ואחרים.