מדיניות ביטולים

מדיניות ביטול או שינוי הזמנות לפני תחילת הסדרה:מדיניות ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה). ניתן לבצע באמצעות הודעה כתובה במייל בתוך 14 ימים ממועד ביצוע העסקה  או  בתנאי שהביטול יעשה עד לא יאוחר מ- 10 ימים, שאינם ימי מנוחה, לפני מועד תחילת הסדרה.

לאחר הביטול, יהיה הלקוח זכאי להחזר כספי , בתוך 14 ימים ממועד קבלת ההודעה על הביטול ובהתאם למחיר ששולם בפועל, בניכוי דמי ביטול של 5% ממחיר העסקה.

במקרה של הרשמה לסדרה חלקית, ניתן יהיה לבטל את ההרשמה ,ולקבל החזר כספי בניקוי דמי ביטול במידה והודעת הביטול תישלח בכתב לפני תחילת הסרה המקורית, עד לא יאוחר מ- 14 ימים, שאינם ימי מנוחה ממועד המפגש הראשון שאליו נרשמתם לאחר פתיחת הסדרה, לא ניתן יהיה לקבל החזר כספי אולם ניתן יהיה לשנות את ההזמנה עד 48 שעות לפני מועד תחילת הפעילות או להעביר את ההזמנה לחבר שתבחרו. או לקבל זיכוי לפעילות שונה של פלטפורמת ווקטוק. 

ביטול השתתפות ללא הודעה מוקדמת או ביום האירוע, לא תקנה זכות מימוש לארוע אחר. במקרים מיוחדים יום על שיקול דעת של מנהלת החברה.